Pozwolenie na broń palną do celów kolekcjonerskich

Poniżej dowiecie się jak zdobyć pozwolenie na broń palną kolekcjonerską lub też nazywane do celów kolekcjonerskich.

Choć droga na uzyskanie pozwolenia do celów kolekcjonerskich jest podobna do tej do celów sportowych to jest kilka różnic, które wyjaśnimy poniżej.

Krok po kroku: Jak zostać kolekcjonerem broni palnej?

 • Pierwszym krokiem to członkostwo w stowarzyszeniu o charakterze kolekcjonerskim (większość stowarzyszeń zrzesza strzelców sportowych oraz kolekcjonerów), dzięki temu wg. ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz.U. 1999 Nr 53 poz. 549, z późn. zm.) stan prawny na sierpień 2018 r. spełniamy ważną przyczynę posiadania broni;
 • Kolejnym krokiem jest zadbanie o własną edukację związaną z obsługą broni i strzelaniem;
 • Bardzo ważne jest również dobrze zapoznać się z ustawą o broni i amunicji oraz z odpowiednimi przepisami kodeksu karnego;
 • Kolejny krok to egzamin, który zdaje się przed komisją WPA. Jest on trudny i trzeba się do niego naprawdę rzetelnie przygotować, praktycznie i merytorycznie. Koszt egzaminu wynosi 1150zł, natomiast poprawka 575zł. Egzamin składa się z dwóch etapów: w pierwszym teoretycznym jest test z dziesięcioma pytaniami, w drugim praktycznym to sprawdzenie umiejętności posługiwania się bronią (rozkładanie, składanie, ładowanie, rozładowanie, zabezpieczenie, odbezpieczanie i usuwanie niesprawności) dodatkowo sprawdzian strzelecki gdzie jest oceniane przede wszystkim zachowanie zasad bezpieczeństwa, słuchanie oraz wykonywanie komend prowadzącego strzelania, w drugiej kolejności liczy się określona celność i skupienie. Ale najważniejsze są zasady bezpieczeństwa podczas użytkowania broni;
 • Po pozytywnie zakończonym egzaminie czekają nas badania lekarskie czyli spotkanie z psychologiem, rozmowa z psychiatrą i badanie u okulisty. Ostateczną decyzję podejmuje lekarz orzecznik, który wyda opinię dla WPA. Koszt takich badań to ok. od 500zł do 700zł zależnie od regionu;
 • Ostatni krok to skompletowanie dokumentów:
  1. Zaświadczenie o przynależności do stowarzyszenia strzeleckiego wraz z odpisem statutu;
  2. Zaświadczenie lekarskie (oryginał);
  3. Zaświadczenie od psychologa (oryginał);
  4. Potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej na konto urzędu miasta;
  5. Dwa zdjęcia;
  6. Wniosek o wydanie pozwolenia na posiadanie broni palnej do celów kolekcjonerskich.

Już prawie koniec ;-)

Po tym jak otrzymamy pozytywną decyzję administracyjną, musimy złożyć wniosek o wydanie promes umożliwiających legalny zakup broni. Promesy wydawane są bezterminowo, można zatem od razu wystąpić o wydanie wszystkich (koszt jednej promesy to 17 zł) lub każdorazowo, przed planowanym zakupem broni. Ważne aby pamiętać, że po zakupie pierwszej broni, konieczna jest jej bezwzględna rejestracja w WPA w przeciągu 5 dni. Podczas ewidencji pierwszej jednostki broni otrzymamy legitymację posiadacza broni.

Różnice pomiędzy kolekcjonerką, a sportówką:

 • Na broń palną do celów sportowych możemy kupić broń bez możliwości prowadzenia ognia ciągłego, posiadacz pozwolenia kolekcjonerskiego ma możliwość zakupu również broni samoczynnej. Oznacza to możliwość posiadania pistoletów maszynowych o kalibrze od 6 mm do 12 mm oraz karabinów samoczynnych o kalibrze od 5,45 mm do 7,62 mm. Z broni kolekcjonerskiej możemy oczywiście legalnie strzelać na strzelnicy i posiadać amunicję do niej;
 • Posiadacz pozwolenia kolekcjonerskiego nie może jednak broni kolekcjonerskiej nosić (załadowanej) może jednak się z nią przemieszczać (bez wpiętego magazynka).