Pozwolenie na broń palną do celów sportowych

Poniżej dowiecie się krok po kroku, jak zdobyć pozwolenie na broń sportową, a konkretnie pozwolenie na broń do celów sportowych.

Do jego uzyskania nie ma konieczności zdawania żadnego policyjnego egzaminu. Wystarczy spełnienie kilku prostych i sensownych warunków. W tym materiale omówimy całą procedurę, która jest niezbędna do uzyskania takiego pozwolenia. Opisane niżej warunki wynikają z ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz.U. 1999 Nr 53 poz. 549, z późn. zm.) i przedstawiają stan prawny na sierpień 2018 r.

W ustawie nie funkcjonuje coś takiego, jak pozwolenie na broń sportową. Ustawa rozróżnia pozwolenia uzyskane do różnych celów i opisuje, jaką broń można posiadać zależnie od celu posiadania. Jeśli chodzi o pozwolenie na broń do celów sportowych, można na to pozwolenie mieć pistolety i rewolwery, karabiny, także samopowtarzalne (półautomatyczne), oraz gładkolufowe strzelby. Takie pozwolenie wbrew pozorom nie jest ograniczone do pistoletów i karabinów małego kalibru!.

Każdy obywatel, chcący uzyskać pozwolenie na broń palną do celów sportowych musi spełniać warunki wymagane przez Ustawę o broni amunicji:

 • ukończone 21 lub 18 lat - na wniosek szkoły, organizacji sportowej;
 • zdrowy psychicznie – tu wymagane są badania psychologiczne, orzekające naszą kondycję psychiczną;
 • nieuzależniony od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych;
 • posiadający stały adres zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej;
 • niekarany, nie ciążą na nim żadne wyroki za przestępstwa umyślne i nieumyślne.

Krok po kroku: Jak zostać strzelcem sportowym?

 • W pierwszej kolejności należy zapisać się do klubu (stowarzyszenia) strzeleckiego, który jest członkiem Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego i ma nadany numer licencji klubowej. Po opłaceniu składki stajemy się pełnoprawnym członkiem klubu. Tam uczymy się strzelać i zdobywamy niezbędną wiedzę dotyczącą broni palnej itp. Przechodzimy również kurs wewnętrzny na patent strzelecki, który jest konieczny aby móc przystąpić do egzaminu na patent.
 • Następnym krokiem jest zdanie egzaminu teoretycznego i praktycznego o nadanie Patentu Strzeleckiego w PZSS.
 • Po uzyskaniu patentu możemy ubiegać się o wydanie licencji PZSS. Uprawnia ona do współzawodnictwa w sporcie strzeleckim w określonych dyscyplinach. Licencja wydawana jest na rok kalendarzowy (od stycznia do grudnia) i trzeba o nią zabiegać co roku. Aby utrzymać licencję trzeba również brać udział w zawodach strzeleckich (min. 6 startów). Nie ma sensu zabiegać o wydanie licencji z końcem roku, gdyż możemy nie wyrobić limitu wymaganych zawodów i licencję utracimy.
 • Po otrzymaniu licencji możemy wystąpić do klubu o wydanie zaświadczenia o członkostwie w klubie strzeleckim, jest to niezbędny załącznik do wniosku o wydanie pozwolenia na broń palną do celów sportowych.

Przed przystąpieniem do egzaminu na patent strzelecki PZSS konieczne jest orzeczenie wydane przez lekarza medycyny sportowej. Następne badania lekarskie robimy przed złożeniem wniosku w WPA o wydanie pozwolenia na broń palną do celów sportowych. Aby uzyskać zaświadczenie o przebytych badaniach należy udać się do lekarzy, którzy są uprawnieni do wykonywania badań lekarskich i psychologicznych (służby mundurowe są zwolnione z badań spychologicznych) osobom ubiegającym się lub posiadającym powolnie na broń palną.

Podczas badania lekarskiego sprawdzana jest ogólna kondycja zdrowotna ubiegającego się o pozwolenie (konsultacja okulistyczna, badanie poziomu cukru we krwi, EKG dla osób powyżej 40 lat, badania układu nerwowego).

UWAGA! Orzeczenie lekarskie stanowi podstawę do wydania pozwolenia na broń przez okres 3 miesięcy od daty wydania orzeczenia. Badanie psychologiczne polega na rozwiązaniu psychotestów mających określić poziom rozwoju intelektualnego i opis cech osobowości, z uwzględnieniem funkcjonowania w trudnych sytuacjach, a także określenie poziomu dojrzałości społecznej osoby ubiegającej się o pozwolenie. Orzeczenie psychologiczne stanowi podstawę do wydania pozwolenia na broń przez okres 3 miesięcy od daty wydania orzeczenia.

Podsumowanie:

Czas trwania całej procedury: to minimalny czas członkostwa w klubie po jakim możemy wystąpić o patent to 3 miesiące. Uzyskanie licencji to kolejne kilka tygodni. Postępowanie w WPA trwa od 1 do 2 miesięcy. Jeżeli chodzi o realne koszty uzyskania pozwolenia na broń sportową to poza opłatami: wpisowe do klubu wraz z opłatą członkowską, egzamin na patent 400zł, zaświadczenie od lekarza sportowego 50zł, licencja 50zł, badania lekarskie od 400 do 700zł, wniosek o pozwolenie na broń 242zł, promesa na 1 jednostkę broni 17zł pozostaje nam zakup broni, sejfu oraz pozostałego wyposażenia, a ceny są tak bardzo zróżnicowane, że ciężko sprecyzować osobiste wymagania i zasobność portfela.

Przy ubieganiu się o pozwolenie na broń palną do celów sportowych z reguły WPA dopuszcza dołączenie wniosku na zakup 6 sztuk broni palnej.Po uzyskaniu patentu i licencji, bierz udział w jak największej liczbie zawodów strzeleckich. Niektóre WPA przy wydawaniu kolejnych promes na zakup broni zwracają uwagę na ilość startów w zawodach (tu należy zasięgnąć informacji w konkretnym WPA).

Strzelectwo sportowe jest bardzo pasjonującym hobby i ma w naszym kraju coraz więcej zwolenników. Udział w zawodach determinuje nas do udoskonalania swoich umiejętności strzeleckich a rywalizacja na zawodach dodaje dodatkowego dreszczyku emocji. Zdobycie pozwolenia na broń palną do celów sportowych jak widać z powyższego tekstu nie jest rzeczą niemożliwą. Jeżeli czujesz w sobie ducha sportowej rywalizacji i kochasz broń palną, strzelectwo sportowe to dziedzina dla Ciebie!

Materiały do pobrania:

 • Regulamin egzaminów stwierdzający posiadanie kwalifikacji niezbędnych do uprawiania sportu strzeleckiego (patent strzelecki) - aktualizacja 16.11.2018 - link
 • Standardy obowiązujące podczas egzaminu praktycznego na patent strzelecki - link
 • Program kursu do egzaminu na patent strzelecki - link
 • Ogólne zasady bezpieczeństwa w strzelectwie sportowym - link
 • Ustawa o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 r. (Dz.U. Nr 127, poz. 857). - link
 • Ustawa o broni i amunicji z dn, 21 maja 1999 r. (Dz.U. 1999 Nr 53 poz. 549). - link
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kwalifikacji lekarzy uprawnionych do wydawania zawodnikom orzeczeń lekarskich o stanie zdrowia oraz zakresu i częstotliwości wymaganych badań lekarskich niezbędnych do uzyskania tych orzeczeń - link