Gdańsk 28-29 VI 2005

Techniki sensei T. Wingrove
Różne techniki
Przed - w przerwie - i po seminarium
Wyznaczeni do egzaminu - GRUPA 20
Zebranie organizacyjne - GRUPA 20
Grupowe i pamiątkowe fotki
Czas wolny