Poprzednia Strona JUDO - sztuka czy sport Strona domowa
Wiele można jeszcze napisać o kodokan judo. Nie sposób jednak na kilku stronach wyjaśnić zawiłości tego tematu oraz rozwiać i wyjaśnić wszystkie wątpliwości czytelników.

Jedno jednak zdaje się być pewne, że Kano na pewno nie chciał uśmiercić jujutsu bo sam był żywotnie zainteresowany jego dalszą nauką i rozwojem nawet wtedy, gdy judo było już dość popularne w Japonii. Niewątpliwie bardzo mu zależało na wprowadzeniu jego zasad edukacyjno - wychowawczych do "wszystkich" sztuk walki ale nie miało to celu ich totalnej zmiany czy podporządkowaniu Kodokanowi.

Na pewno też Kano był pierwszym który tak dalece zmodyfikował systemy jujutsu i podporządkował je nowej idei. Ciekawe jest to, że nawet te szkoły które odrzuciły nauki filozofii judo i tak uległy (poza małymi wyjątkami) wpływom nowej metodyki nauczania i do pewnego stopnia zasadom stworzonym przez Kano.

Jednak z drugiej strony Kano był bardzo naiwny tworząc judo, gdyż nie miał żadnego wzorca czy tez bazy na której mógłby się oprzeć, a to spowodowało że idea powszechnej dostępności i równości dla każdego kto chce się uczyć judo doprowadziła do obniżenia poziomu technicznego tego systemu.

To ostatnie było powodem jego niezadowolenia czemu dał wyraz w jednej z wypowiedzi: "walczyliście jak młode byki spięte rogami. To co widziałem dzisiaj w waszych technikach nie zawierało niczego wzniosłego ani dumnego. Ja nigdy nie uczyłem nikogo technik kodokan judo w taki sposób. Jeżeli będziecie myśleć o zwycięstwie poprzez brutalną siłę, to oznacza to koniec kodokan judo !"

Zupełną naiwnością z jego strony była także kwestia powszechnego nauczania sztuk walki. To co było relatywnie proste w Japonii, gdzie można było znaleźć "starego mistrza" i kontynuować nauczanie jujutsu, było zupełną tragedią poza Japonią. W większości pierwsi nauczyciele judo poza Japonią znali jujutsu ale ich nauki szybko poszły na bok i skoncentrowano się wyłącznie na judo zubożonym o wszystko co nie sportowe !

I dlatego też w Europie obok tego "Judo" funkcjonowało jujutsu które zachowało swoją twarz poprzez liczne pokazy i pojedynki, które dodawały splendoru tej sztuce walki. Niestety temat ten jest nie był i nie jest jeszcze bardzo znany w Polsce. Chociaż w ostatnich kilku latach zaczęły się pojawiać sekcje jujutsu próbujące swoich sił w zawodach. Ale osobiście uważam, że jest to tylko namiastka tego co kiedyś było bardzo popularne i widowiskowe.

Wierzę że jest możliwe odrodzenie prawdziwego judo z elementami pierwotnych idei Kano, co w rezultacie doprowadzi do nowego, szerokiego zainteresowania tym fascynującym systemem budo. Byłby to swoisty powrót kodokanu do swoich korzeni, ale być może nigdy do tego nie dojdzie. Niemniej historia kodokan judo jest wspaniałą inspiracją dla każdego miłośnika sztuk walki, pragnącego poznać sogo bujutsu, kompleksowa sztukę walki - sztukę walki Jigoro Kano, oraz rozwinąć swój charakter poprzez trening sztuk walki.
Eryk Murlowski

Poprzednia Strona   Strona domowa