Poprzednia Strona JIKISHIN RYU JUJUTSU Strona domowa


Szkoła ta założona została przez mistrza MASASHIGE KANEMON TERADA, eksperta z KITO RYU. Będąc już u schyłku swego życia, człowiek ten odczuwał pewien rodzaj niezadowolenia z ukierunkowania technik walki wręcz w swej pierwszej szkole. To też było powodem założenia przez niego swego własnego, odrębnego systemu jujutsu, który nazwał JIKISHIN.

Wyłącznym przedmiotem nauki w tym stylu były techniki walki wręcz bez użycia broni.
Kanemon kładł wielki nacisk na duchowe i umysłowe aspekty treningu. Uznał też, że ani termin ran (wolna walka) ani jujutsu nie opisują we właściwy sposób jego nauk. Wybrał więc po pewnym czasie do określenia swego systemu termin JUDO.
Termin ten składał się z dwóch ideogramów;
JU
odnoszący się do zasady łagodności
DO
opisujący filozoficzną koncepcję michi, czyli drogi

Tak więc pierwsze znane użycie słowa judo pochodzi od mistrza Terada Kanemon, dopiero później Jigoro Kano wykorzystał ten termin do kreślenia swojego nowego systemu, dodając tylko dla odróżnienia słowo KODOKAN.
Tak więc Jikishin ryu stała się pierwszym klasycznym BUDO RYU, określającym sposób wykorzystania technik walki bez broni jako dyscypliny duchowej. Taki sposób podejścia do technik walki był na pewno rewolucyjny.


Eryk Murlowski

Poprzednia Strona   Strona domowa