Poprzednia Strona Prawa Autorskie Strona domowa
 


Niniejsza strona o adresie http://www.kobudo.pl oraz wszystkie kolejne, włączając w to teksty, grafikę i fotografie, jak również wszystkie pozostałe materiały są prawną własnością Eryka Murlowskiego oraz Centrum KOBUDO KENKYUKAI.

Używanie ich w jakikolwiek sposób bez uprzedniego, pisemnego zezwolenia wydanego przez autora lub Zarządu Centrum KKKK jest zabronione i może spowodować pociągnięcie do odpowiedzialności cywilnej i karnej w maksymalnym zakresie dopuszczalnym przez prawo.

Pytania, komentarze oraz podania o pozwolenie prosimy kierować do naszego Biura Prawnego
© 1998 - 2015 Kobudo Kenkyukai. All rights reserved.
© 1998 - 2015 Kobudo Kenkyukai. Wszystkie prawa zastrzeżone.