Poprzednia Strona Staż Hontai Yoshin ryu - Wrocław 18.10.2003 Strona domowaAndrzej, Zyga i Bart w trakcie dyskusjiatak Haigo w Nage no kataczęść uczestników VIII seminarium HYR
grupa asystentów z Opola i Wrocławiakata z hanbonauka form HYR
nauka podstawowych form kata z hanbonauka w młodszej grupiePiotr obserwuje młodszą grupę
Piotrek obserwuje próbę wykonania obrony ura kotepokaz form nage no katapowtarzanie technik
Robert i Piotr demonstrują formę HYRRobert koryguje postawę w hanbo kataRobert objaśnia obronę na atak Ryo Kote
Robert prezentuje obronę ninai gyaku z gyaku no kataRobert wykonuje obronę ura koterozpczęcie ataku przez Piotra
seminarium w tokusensei Eryk dokonuje szybkiej korekty błędówsensei Jurek udziela wskazówek
w trakcie seminariumw trakcie treninguw trakcie wykonywania jednej z form kata
wejście Roberta do kuguri nagezakończenie VIII seminarium HYRjedna z form
uwagi sensei Erykaćwiczenie ataków z form kata HYRjedna z form kata z hanbo
forma z kata z hanbogrupowe
Eryk Murlowski

Poprzednia Strona   Strona domowa