Poprzednia Strona UWAGA OSTRZEŻENIE !!! Strona domowa
Na stronach tych, będących tylko środkiem zachowania jedynego w swoim rodzaju dziedzictwa japońskiego bujutsu, przedstawiono w formie opisu i ilustracji wiele technik z tego zakresu. Jednakże autorzy oraz administratorzy tych stron nie twierdzą ani nie gwarantują, że którakolwiek z tych technik użyta w samoobronie, na treningu lub w innej sytuacji będzie bezpieczna lub efektywna, wobec czego nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody mogące wyniknąć z niewłaściwego ich użycia. Jest ważne, aby zbadać swoje możliwości psychofizyczne u właściwego lekarza przed przystąpieniem do jakichkolwiek prób treningu z użyciem tych technik. Ponadto, techniki te nie mogą być stosowane niegodnie z prawem obowiązującym w Polsce lub innym kraju. Ani autorzy, ani administratorzy tych stron nie zapewniają legalności lub właściwości jakiejkolwiek z technik.
Eryk Murlowski

Poprzednia Strona   Strona domowa