Poprzednia Strona SEMINARIA, KURSY I SZKOLENIA Strona domowa


Seminarium jujutsu KKKK
Wrocław 17-19.05.1991


W dniach 17-19 maja 1991 we Wrocławiu odbyło się seminarium, które w pierwotnym zamiarze miało być Ogólnopolskim Seminarium Jujitsu zorganizowanym przez Wrocławskie Centrum Jujitsu, do prowadzenia którego organizator zaprosił 8 instruktorów z kilku organizacji. Niestety, na wskutek ówczesnych podziałów i sporów w środowisku jujutsu większość prowadzących odmówiła udziału w nim. Wobec powyższego całość szkolenia wzięło na swoje barki Centrum KOBUDO KENYUKAI z Opola. Większość zajęć na seminarium prowadził Eryk Murlowski, dyrektor Techniczny Centrum wraz z asystentem Waldemarem Pschemusem. Było to pierwsze seminarium na którym były nauczane tradycyjne formy kata jujutsu, techniki z bronią (bokken i hanbo) oraz hojojutsu. Dla grupy zaawansowanych studentów i instruktorów nauczane były dodatkowe techniki z battojustu (formy Toyama ryu) oraz tanto jutsu. Dwudniowa nauka na seminarium udowodniła, że pomimo uszczuplonej kadry instruktorów ćwiczący poznali wiele nowych aspektów technicznych japońskich sztuk walki.


Powrót do listy


Poprzednia Strona   Strona domowa