Poprzednia Strona WSTĘP Strona domowa

Witamy na wirtualnych stronach naszego Centrum " KOBUDO KENKYUKAI " (stowarzyszenia do badań i studiów nad dawnymi sztukami walki), zawierających informacje na temat różnych szkół, systemów, organizacji oraz przedstawicieli japońskiego bujutsu, preferując jednak główny temat jakim jest NIHON JUJUTSU (KORYU BUJUTSU) (japońskie jujutsu - stare sztuki walki).

Prócz historycznego tła przedstawionego na naszych stronach prowadzimy także nauczanie i propagowanie japońskich sztuk walki poprzez zajęcia, treningi, konsultacje, staże i seminaria w naszych sekcjach i ośrodkach na terenie kraju jak i zagranicą. Studiujący w Centrum poznają różne tradycyjne formy japońskiego bujutsu, techniki władania bronią oraz samoobronę i yawara. Liczymy, że zawarte tu informacje okażą się pomocne (zwłaszcza dla członków naszego Centrum) dla poznania tak fascynującego zagadnienia, jakim niewątpliwie jest japońskie jujutsu. Uzupełnieniem przedstawionych tam wiadomości będzie historia oraz wydarzenia związane z rozwojem jujutsu w naszym kraju a co za tym idzie, także informacje dotyczące powstania i działalności naszego centrum. Jednak z uwagi na złożoność tematu informujemy, że strony te nie pretendują do bycia jedynym, miarodajnym źródłem wiedzy o japońskim bujutsu oraz nie mają na celu dyskredytowania kogokolwiek i czegokolwiek w powyższym zakresie.

Mówiąc o japońskich sztukach walki, a w naszym przypadku o jujutsu, powinno zawsze się wymienić jego styl lub szkołę gdyż samo jujutsu, jako takie nie istnieje! Jak zauważymy, publikacje dotyczące technik i historii innych systemów np. Karate, Kenjutsu, Iaijutsu czy też Kyujutsu w większości informują nas o konkretnych szkołach, np.: Goju ryu, Shorin ryu, Nito ryu lub Hioki ryu. Ta sama reguła powinna być stosowana przy omawianiu szkół jujutsu. W przeszłości jak i w wielu przypadkach jeszcze obecnie różne tradycyjne formy Koryu Jujutsu poprzez izolację, tajemniczość i specyfikę przekazu nie były dobrze znane przez ogół. Wszelkie dokumenty i tzw. zwoje, publikacje czy też inne formy przekazu którejś z koryu miały i mają wartość tylko dla grupy osób zajmujących się daną szkołą. Dla reszty nie przedstawiają praktycznie żadnej wartości, oprócz ciekawostki i wiedzy historycznej. Pomimo tego faktu warto kultywować tradycję starych systemów a co za tym idzie, powinny powstawać i ukazywać się rzetelne publikacje i inne materiały objaśniające nie tylko historię, ale i aspekt techniczny tych szkół. Ma to przede wszystkim na celu rozwój i ochronę koryu jujutsu. Dlatego też mamy zamiar na łamach naszych stron wyjaśniać w szerszym aspekcie różne zawiłości historyczne, korzenie i genealogię systemów, wspólne zasady, teorie i historię koryu jujutsu. Pamiętajmy, że w historii Japonii i jej burzliwych dziejach istniało wiele znakomitych szkół jujutsu, będących ważnym składnikiem japońskiego bujutsu, w których kształcili się nie tylko przedstawiciele znakomitych rodów z najwyższych warstw społecznych Japonii.

Z uwagi na to, że wszelkie opracowania, zdjęcia, rysunki i inne materiały zawarte na tych stronach są prawną własnością Centrum, dostęp do większości z nich będzie możliwy tylko poprzez zalogowanie się użytkownika mającego przyznany przez administratora odpowiedni status (poziom). Ma to przede wszystkim na celu sprawne zarządzanie zawartością stron oraz udostępnianie praktycznych informacji i danych dla członków Centrum. Pozostałe informacje będą dostępne dla sympatyków jak i tych, którzy chcieliby zapoznać się z podstawową działalnością Centrum. Tu trzeba dodać, że Centrum prócz swojej głównej działalności zajmuje się także promowaniem monocyklingu (umiejętność jazdy na jednokołowym rowerze) poprzez własny Ośrodek Szkolenia Monocyklistów ICHIRINSHA oraz kultywowaniem regionalnej historii, tradycji i kultury w ramach powołanej Komisji Historii i Tradycji Ziemi Chrzelickiej.

Jakiekolwiek wątpliwości czy też pytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@kobudo.pl

Zarząd Centrum


Poprzednia Strona   Strona domowa