Poprzednia Strona Początki Jujutsu Strona domowa [Od okresu Jomon do okresu Kofun]

[Okres Yamato (V-VIII w.n.e.)]

[Kroniki japońskie - główne źródło]